+3630-962-77-07 info@frappe.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Köszönjük, hogy meglátogatta honlapunkat, és köszönjük érdeklődését. Nagyon fontos, hogy magánszférája megmaradjon honlapunk használata során is, ezért kérjük a személyes adatai kezelésére vonatkozó alábbi tájékoztatás szíves tudomásul vételét.

1. Felelős szervezet és elérhetőség

Az általános adatvédelmi rendelet („GDPR“) szerinti adatfeldolgozó szervezet:

Frappé Hungária Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 187-189. D.ép. 3. emelet
Telefonközpont: +3630-417-73-30
Ügyfélszolgálati központ: +3630-417-73-30
E-mail: info@frappe.hu

Jogai érvényesítése, adatvédelmi incidensek bejelentése érvényesítése, személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos javaslatok és panaszok, valamint a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos hozzájárulása visszavonásához forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz:

info@frappe.hu +36-1-297-1100

2. Hatály

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a http://frappe.hu alatt elérhető honlapjainkra vonatkozik („Honlap“). Nem vonatkozik internetes kínálatunkra (a mi és harmadik szolgáltató kínálatára), amelyre csupán hivatkozik a honlapunkon elhelyezett hivatkozás.

3. A személyes adatok

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; Ezek a jellemzők különösen a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó információk. Ide tartozik például vezeték- és utóneve, címe, és email-címe, telefonszáma és születési ideje.

4. Adatfeldolgozás és jogalapja

Honlapunkat alapvetően személyes adatok megadása nélkül látogathatja meg. Személyes adatait honlapunkon az alábbiak szerint gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk:

4.1 A honlapunkon tett látogatásakor gyűjtött adatok

Honlapunkon tett látogatása során műszaki okokból az 5. pont szerinti adatokat dolgozzuk fel. Ezt a feldolgozást a kommunikáció bonyolításához fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bek. f. pont) alapozza meg. Azt feltételezzük, hogy ez Önnek is érdeke, hiszen kommunikáció nélkül nem jeleníthető meg honlapunk. Adatainak fenti célú feldolgozását a jövőre vonatkozó hatállyal, indokolás nélkül, bármikor megtilthatja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy személyes adatai még hozzájárulása visszavonását követően is feldolgozásra kerülhetnek a honlap megnyitása során, mivel a műszaki okok miatt szükséges adatfeldolgozást nem lehet általános jelleggel, vagy az egyes honlap-használók tekintetében beállítani. Éppen ezért olyan feltétlen védelmet érdemlő okok szólnak a feldolgozás mellett, amelyek meghaladják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait. Ha meg kívánja akadályozni a fenti adatfeldolgozást, akkor ne nyissa meg honlapunkat.

4.2 Adattörlés és tárolási idő

A tárolás céljának megszűnését követően személyes adatai törlésre vagy zárolásra kerülnek. Vegye figyelembe, hogy jogszabály által meghatározott esetben, meghatározott adatokat még a jogszabályban előírt tárolási idő alatt is meg kell őriznünk. Az adatok zárolására és törlésére csak akkor kerül sor, ha lejárt az említett normák által meghatározott megőrzési idő, kivéve azt az esetet, amikor az adatok további tárolása a szerződéskötéshez, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges.

4.3 Kapcsolatfelvétel a kapcsolat-felvételi űrlappal, vagy elektronikus levélben

Amennyiben Ön kapcsolatba lép velünk (pl. kapcsolat-felvételi űrlap, elektronikus levél), az Alois Dallmayr KG tárolja és dolgozza fel a részünkre elektronikus levélben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon küldött személyes adatait. Ezeket az adatokat kizárólag megkeresése megválaszolásához, illetve kapcsolatfelvételhez, valamint az ehhez kapcsolódó műszaki adminisztrációhoz tároljuk el és használjuk. Adatainak feldolgozásához a szerződés teljesítése vagy a szerződést előkészítő feladatok elvégzése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b. pont) érdekében kerül sor, illetve a feldolgozás vállalatunknak az Ön ezzel ellentétes érdekeit meg nem haladó, jogos érdekét is szolgálja, ugyanis a megkeresés feldolgozása kölcsönös érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f. pontja). A megkeresés feldolgozásának befejezését követően levelezésünket a feldolgozás befejezés naptári évének végétől számítva még további xx napig/hónapig őrizzük meg. Ezt követően töröljük az adatait, illetve ezeket csak akkor őrizzük meg, ha jogszabályban, szabályzatban, vagy szerződésben előírt megőrzési határidők ezt előírják, illetve további tárolásuk jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

4.4 A hírlevélre való feliratkozáshoz szükséges adatok

Amennyiben feliratkozik hírlevelünkre, akkor személyes adatait (pl. nevét, címét és e-mail címét) a Dallmayr a hírlevél-küldés céljára tárolja és dolgozza fel. Az adatok feldolgozására az Ön hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c pont), illetve a szerződés teljesítése érdekében kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b. pont). Ebben az esetben rendszeresen hirdetéseket küldünk az ajánlatainkhoz kapcsolódó szolgáltatásokról és termékekről. A hírlevélről az 1. pont szerinti elérhetőség használatával, vagy az egyes hírlevelek végén található leiratkozó hivatkozás segítségével, bármikor leiratkozhat. A sikeres leiratkozást követően elektronikus levélcímét haladéktalanul töröljük hírlevél-küldő alkalmazásunkból.

4.5 Hirdetési célú adathasználat

Saját hirdetési célból fenntartjuk magunknak vezeték- és utónevének, postacímének, és amennyiben ezeket a kiegészítő adatokat a szerződéses kapcsolat keretében kaptuk meg Öntől, címének, akadémiai címének, születési évének szakmai, iparági vagy éppen üzleti kapcsolatának összefoglaló lista formájában történő eltárolására, és termékeinkkel kapcsolatos érdekes ajánlatok postai küldeményként történő megküldésére történő felhasználására vonatkozó jogunkat. A fenti célú adatfeldolgozást a Dallmayr vállalatnak a Dallmayr termékek és szolgáltatások hirdetésére vonatkozó, jogos érdeke alapozza meg (GDPR 6. cikk, (1) bek. f. pont). Abból indulunk ki, hogy alapvetően érdeklik az ilyen pusztán postai reklámok, ellenkező esetben az 1. pont alatti elérhetőségre küldött levéllel, bármikor és indokolás nélkül, a jövőre vonatkozó hatállyal megtilthatja adatainak fenti célú tárolását és használatát. A postai reklámokhoz használt adatait a hozzájárulás visszavonása esetén haladéktalanul töröljük, kivéve, ha az adatfeldolgozást más jogalappal is rendelkezik, vagy jogszabályi, szabályzatban vagy szerződésben meghatározott megőrzési határidőket kell betartani, illetve a további megőrzés jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez szükséges.

4.6 A nyereményjátékokon való részvétellel kapcsolatos adatfeldolgozás

Ha részt vesz egy nyereményjátékon, akkor személyes adatait kizárólag annak a nyereményjátéknak a teljesítéséhez és lebonyolításához használjuk fel, amelyre Ön aktív módon bejelentkezett. A feldolgozás a nyereményjáték lebonyolítására, ezáltal a szerződés teljesítésére szolgál (GDPR 6. cikk (1) bek. b pontja). A nyereményjáték befejezését, a nyertes ismertetését, valamint a nyeremények kiküldését követően személyes adatait minden további felhasználás tekintetében zároljuk, egy év elteltét követően pedig töröljük, amennyiben nem járult hozzá kifejezetten adatai további használatához.

5. Használati adatok

A honlapunkra történő minden egyes hozzáférésnél biztonsági okok miatt szükség esetén IP-címét és további használati adatait (pl. a megnyitás dátuma és ideje, a megnyitott oldal neve, a továbbított adatmennyiség és a megkeresett szolgáltató) begyűjtjük és feldolgozunk szerverünkön. Erre azért van szükség, hogy a kért kommunikációs folyamatot végre tudjuk hajtani honlapunkon.

Naplóadatok (szerver naplófájljai/ naplófájlok)

A honlapok szolgáltatója, az úgynevezett szerver naplófájlok segítségével automatikusan információkat gyűjt, amelyeket böngészője automatikusan vállalatunknak továbbít. Ezek az alábbiak:

• a lekérdezéshez használt számítógép IP-címe, és adott esetben host neve,
• a hozzáférés dátuma és időpontja,
• a lekérdezett fájlok neve és URL címe,
• az a honlap, amelyről a hozzáférésre sor került (Referrer-URL),
• alkalmazott böngésző, és adott esetben számítógépe operációs rendszer, valamint hozzáférés-szolgáltatója neve.

Ezek az adatok nem kerülnek összevezetésre más adatforrással, különösen a használó más személyes adataival.

6. Személyes adatok továbbítása

Főszabályként kivéve akkor adunk át személyes adatokat harmadik félnek, ha ez a szerződés teljesítéséhez szükséges (például rendeléseknél a címadatok átadása a szállító vállalkozásnak), a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ezt megengedik, vagy ehhez hozzájárult.

6.1 Az esetek egy részében üzleti folyamataink során olyan szolgáltatók segítségét vesszük igénybe (pl. a honlap vagy más informatikai szolgáltatások vagy karbantartás), akik adott esetben kapcsolatba kerülhetnek személyes adataival. Ezek a személyes adatokat kizárólag utasításunkra dolgozzák fel, és csak üzleti céljainkra. Az utasításoknak megfelelő feldolgozás érdekében a szolgáltatót úgynevezett megbízásos adatkezelési szerződés köti hozzánk. A szolgáltatók csupán az adott tevékenység elvégzéséhez szükséges mértékben kapnak hozzáférést az ilyen személyes adatokhoz. A szolgáltatók számára többek között tilos az Ön személyes adatainak más célú feldolgozása, illetve használata.

6.2 Amennyiben a jövőbeli adatgyűjtések során a személyes adatok címzettjeinek más kategóriái merülnek fel, akkor az ilyen adatok, ilyen célú gyűjtésének időpontjában erről tájékoztatjuk Önt.

7. Cookie-k (sütik)

A honlapunkon történő látogatásának vonzóvá tétele érdekében és meghatározott funkciók használatának lehetővé tétele érdekében az Ön hozzájárulásával honlapunkon úgynevezett sütiket használunk. Ezek olyan kicsiny szöveges adatok, amelyek végkészülékén kerülnek elhelyezésre. Az általunk használt sütik némelyike a böngésző-munkamenet után, vagyis a böngésző bezárását követően ismét törlésre kerül (ún. munkamenet-sütik). Más sütik a végkészülékén maradnak, és számunkra, vagy szolgáltatóink számára lehetővé teszik az azonosítását következő látogatása során (állandó sütik).

Munkamenet sütik

Név Domain Elérési útvonal
GPS .youtube.com /
YSC .youtube.com /
PHPSESSID frappe.hu

Tárolt sütik

Név Domain Elérési útvonal Törlés határideje
IDE .doubleclick .net / 390
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com / 180

8. Elemző eszközök használata

8.1 Google Analytics

Honlapunk Google Analytics megoldást használ, ami a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett sütiket (vö. 7. pont), vagyis az Ön számítógépére elmentett, és a honlap használatára vonatkozó elemzések készítését lehetővé tevő szöveges fájlokat használ. A sütik által az Ön honlap-használatával összefüggésben generált információk rendszerint a Google Amerikai Egyesült Államokban működő valamelyik szerverére kerülnek, és ott kerülnek tárolásra. Amennyiben ezen a honlapon bekapcsolják az IP-anonimizálást, úgy az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló nemzetközi szerződés más tagállamában a Google még ezt megelőzően lerövidíti az Ön IP-címét. Kivételes esetben a teljes IP-címe átkerül a Google Amerikai Egyesült Államokban működő szerverére, és ott rövidítik le. A honlap-üzemeltető megbízása alapján a Google ezeket az információkat az Ön honlaphasználati szokásainak kiértékelésére, a honlapon zajló eseményekkel kapcsolatos jelentések összeállítására, valamint a honlaphasználattal és az internet-hozzáféréssel kapcsolatban a honlap-üzemeltető részére nyújtandó további szolgáltatásokhoz használja. Az Ön böngészője által az Google Analytics részére átadott IP-cím nem kerül összekapcsolásra a Google más jellegű adataival. A sütik használatát böngészője megfelelő beállításával akadályozhatja meg. Ilyenkor adott esetben nem tudja teljes terjedelmében kihasználni honlapunk összes funkcióját. Ezen túlmenően az alábbi honlapról letölthető böngésző-bővítmény telepítésével megakadályozhatja a cookie-k által generált, és az Ön honlap-használatára vonatkozó adatok (ideértve IP-címét is) Google részére történő átadását, valamint az említett adatok Google általi feldolgozását: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ez a bővítmény a Google Analytics aktuális böngészője tekintetében történő kikapcsolására szolgál. A böngésző bővítmény alternatív megoldásaként, vagy mobilkészüléke böngészőjében kattintson a hivatkozásra, amellyel a jövőre vonatkozóan megakadályozhatja a Google Analytics adatrögzítését (az Opt-Out csak a böngészőben és csak ezen domain tekintetében működik). Ennek során Opt-Out süti kerül elhelyezésre készülékén. Ha böngészőjéből kitörli a sütiket, akkor ismét rá kell kattintania erre a hivatkozásra.

További információkért látogassa meg az https://www.google.com/analytics/terms/de.html vagy azhttps://support.google.com/analytics/answer/6 004245?hl=de oldalt.

8.2 A Monotype GmbH nyomkövető pixele

A Monotype GmbH nyomkövető pixelt használ az oldalmegnyitásoknak a betűlicencek elszámolására történő felhasználására. Ezért az adatfeldolgozásért a Montype GmbH felel. A Monotype adatvédelmi nyilatkozatát az alábbi hivatkozáson nyithatja meg: https://www.monotype.com/de/rechtshinweise/dat enschutzrichtlinie/.

9. Felhasznált további alkalmazások

9.1 Google Maps

Honlapunk Google Maps megoldást használja, ami a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“) webelemző szolgáltatása.

A Google Maps minden megnyitásánál a Google egy olyan sütit helyez el, amelynek segítségével a Google Maps beágyazására szolgáló oldal megjelenítése során használói beállításokat és adatokat dolgoz fel. Ez a süti rendszerint nem törlődik ki a böngésző bezárása esetén, hanem érvényessége meghatározott idő után lejár akkor, ha előzetesen, manuálisan nem törli ki.

Ha nem ért egyet adatainak fenti feldolgozásával, akkor kikapcsolhatja a Google Maps szolgáltatását, amellyel megakadályozhatja adatainak a Google részére történő átadását. Ehhez böngészőjének ki kell kapcsolnia a JavaScript funkciót. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyenkor a Google Maps-ot egyáltalán nem vagy csak korlátozottan használhatja honlapunkon. A Google adatvédelmi nyilatkozatát és további információkat az alábbi hivatkozáson nyithatja meg: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

9.2 Google ReCaptcha

Honlapunk ReCaptcha megoldást használ, ami a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“) szolgáltatása. Ez a bővítmény ellenőrizni, hogy a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül leadott megkeresés robottól származik-e.

Ez a szolgáltatás IP-címét, és adott esetben a Google számára, a ReCaptcha szolgáltatáshoz szükséges további adatokat továbbít a Google felé. Ezekre az adatokra a Google eltérő adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak. A Google adatvédelmi nyilatkozatát és további információkat az alábbi hivatkozáson nyithatja meg: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

10. A YouTube internetes megjelenése

Internetes megjelenésünket a fenti közösségi hálókon biztosítjuk. Ez arra szolgál, hogy ott az aktív ügyfelekkel, érdeklődőkkel, és felhasználókkal kommunikálhasson, és tájékozódhasson szolgáltatásainkról.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ennek során a felhasználói adatokat az Európai Unión kívül dolgozhatják fel. Ez a használóknak kockázatokat jelenthet, mivel pl. a felhasználó jogainak érvényesítése megnehezülhet.

Az egyes honlapok adatvédelmi tájékoztatójából ismerheti meg az adatgyűjtés célját és körét, az említett közösségi hálók által történő további adatfeldolgozást és -használatot, valamint a felhasználói magánszféra védelmével kapcsolatos jogokat és beállítási lehetőségeket.

A közösségi hálók megfelelő profilbeállításaiban találhatja meg az adatok hirdetési célú használatával kapcsolatos további beállításokat és az ezzel kapcsolatos korlátozási lehetőségeket. A beállítások platform-függetlenek, vagyis minden készüléken, pl. asztali számítógépen vagy mobilkészüléken is alkalmazásra kerülnek.

11. Jogai a hozzájárulás visszavonásával, tájékoztatással, helyesbítéssel, törléssel és az adatátvitellel kapcsolatban

11.1 A tiltakozáshoz való jog

Mivel személyes adatainak feldolgozása a GDPR 6 cikk (1) bek. f. pontján (a felelős jogos érdekeinek biztosításához szükséges feldolgozás) alapul, ezért a jogszabályi feltételek fennállása esetén bármikor tiltakozhat a feldolgozásuk ellen, pl. olyan okok miatt, amelyek különleges helyzetéből adódnak, vagy a közvetlen hirdetési célú adatfeldolgozás esetén.

11.2 A hozzájárulás visszavonására vonatkozó joga

Amennyiben hozzájárult adatai feldolgozásához, úgy ezt a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja. Az adatkezelés jogszerűsége a visszavonásáig fennmarad.

11.3 Tájékoztatáshoz való jog

Joga van arra, hogy tájékoztatást kérjen az általunk Önről tárolt személyes adatokról (név, cím, stb.). Írásos megkeresését nyújtsa be az ezen a honlapon szereplő elérhetőségen vagy adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

11.4 Panasz joga Panaszra vonatkozó jogát az illetékes felügyeleti hatóságnál érvényesítheti:

Data Protection Commissioner of Hungary Szilágyi Erzsébet fasor 22/C H-1125 Budapest Tel. +36 1 3911 400 e-mail: peterfalvi.attila@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu/

11.5 A helyesbítéshez való jog

Amennyiben az érintett adatok helytelenek vagy nem teljesek, úgy bármikor kérheti a helytelen adatok kijavítását, vagy a hiányos adatok teljessé tételét.

11.6 A törléshez való jog

Vegye figyelembe, hogy jogszabály által meghatározott esetben, meghatározott adatokat még a jogszabályban előírt tárolási idő alatt is meg kell őriznünk. Adatai ellenkező esetben törlésre kerülnek, ha a tervezett célra már nem szükségesek, vagy hozzájárulását visszavonta, és már nem áll fenn jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség. Adatainak az internetes megjelenéshez történő rögzítése esetén erre az adott munkamenet befejezését követően, továbbá az adatok naplófájlba való elmentését követően legkésőbb xx nap múlva kerül sor.

11.7 A korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

11.8 A helyesbítéshez való jog

Joga van arra, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott szermélyes adatokat (hozzájárulás alapján vagy a szerződés teljesítéséhez), strukturált, elterjedt és géppel kiolvasható formátumban történő formátumban megkaphassa. Ezen túlmenően kérheti, hogy az adatok harmadik fél részére kerüljenek átadásra, feltéve, hogy ez megoldható.

12. SSL-titkosítás

Ez az oldal a bizalmas tartalmak, például a hozzánk, mint az oldal üzemeltetőjéhez elküldött megkeresések biztonsága és átvitelének védelme érdekében SSL-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a „http://“ „https://“-re vált és a böngészősávban lakat szimbólum jelenik meg. Aktvált SSL titkosítás esetén kívülállók nem láthatják a nekünk elküldött adatokat.

13. Kiskorú személyek

A honlap, és az ajánlatok 18 feletti személyeknek készültek. Személyes adataik csak a szülők vagy a gondviselő hozzájárulásával gyűjthetők.

14. Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Honlapunk és a kínálat folyamatos fejlesztése, valamint a műszaki fejlődés követése érdekében fenntartjuk a biztonsági és adatvédelmi intézkedések kellő időben történő kiigazítására vonatkozó jogunkat. Éppen ezért vegye figyelembe az adatvédelmi nyilatkozat legfrissebb változatát.

Aktuális állapot: 2020.02.04.

© SBU Sicherheitstechnische Betreuung von Unternehmen GmbH & Co.KG